Projekt

Här finns alla projekt som finansieras inom Bio+programmet.

Resurseffektiv förädling av restström i anslutning till tillverkning av kortfibermassa

Björkbark innehåller en mängd olika komponenter med olika egenskaper och karaktär. Alla dessa är intressanta som grund för att utveckla nya biobaserade…

Projektledare: Josefin Larsson

Pågående

FOUNDATIONS

Ny teknik utlovar högre utbyte från hållbar och lokalt framställd biomassa Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av…

Projektledare: Michael Bartlett

Slutförd: 2023-03-01

Utvärdering av industriell symbios mellan vattenbruk och vätgasanläggning i Alby

I den nya industriparken Alby i Ånge kommun planerar Big Akwa att bygga en storskalig landbaserad fiskodling som ska drivas i symbios…

Projektledare: Elena Petukhovskaya

Pågående

Biobaserad värmeöverföringsvätska

Biobase Sweden AB är ett svenskt start up-företag som sedan 2019 utvecklar helt nya typer av patenterbara, biobaserade kemikalier. Kemikalierna kan ersätta…

Projektledare: Per Wiklund

Pågående

Standardisering av flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel

​Standardisering av flytande och gasformiga bränslen gör handel och användning enklare och bidrar till en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning. På den europeiska…

Projektledare: Annika Koningen

Pågående

Utveckling av affärsidéer för kommersialisering av Votions biobaserade lösningar och värdekedjor

Drivmedel och oljor av vilken biomassa som helst När bolaget Votion startades 2022 var det för att utveckla råvaruflexibla teknologier och projekt…

Projektledare: Anders Edling Hultgren

Slutförd: 2023-02-20

Utveckling av processdiagnostik för ökad prestanda vid termisk omvandling av biomassa

Det övergripande målet med projektet är att möjliggöra förbättrad elverkningsgrad i nya och befintliga biobaserade kraftvärmeverk samt att undersöka potentiellt förbättrad elverkningsgrad…

Projektledare: Klas Andersson

Pågående

Incheckning: fukthalt – radiovågsbaserad ankomstmätning av rundvirkes- och flisbilar

Fukthalten hos flis samt bränsle- och massaved är viktig både för logistiken och de industriella processerna. Dagens metoder för att mäta fukthalt…

Projektledare: Kari Hyll

Pågående

Träpulvereldning i direktuppvärmda spannmålstorkar för ökad resurseffektivitet och fossilfrihet

Träpulver behöver inte utgöra risk för livsmedelssäkerheten Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det…

Projektledare: Susanne Paulrud

Slutförd: 2023-03-10