GotBio: Potential för biobaserad energi i koldioxidneutrala scenarier på Gotland

Gotland har fått i uppdrag att driva på omställningen genom att agera pilotområde för ett hållbart energisystem. Industrin och transportsektorn bidrar till en stor del av koldioxidutsläppen på ön. I framtiden kommer industri-, transport-, el- och värmesektorerna att vara mer sammankopplade och var och en av dessa sektorer kan inte studeras isolerat från de andra.

Syftet med projektet är att undersöka den långsiktiga potentialen och synergierna mellan biogas och vätgas och deras biprodukter för användning inom industri- och transportsektorn ur ett övergripande systemperspektiv. Målet är att vidareutveckla en optimeringsmodell för energisystemet, där scenarier för koldioxidneutralitet på Gotland analyseras.

Modellen bygger på den modell som används i det pågående GotHeat-projektet, som fokuserar på värmesektorn på Gotland. Energisystempåverkan av biogas- och vätgasanvändning i industri- och transportsektorerna för de olika scenarierna analyseras också.

t

Sofia Klugman

IVL Svenska Miljöinstitutet

e-mail icon

sofia.klugman@ivl.se

Projektinformation

Deltagare

IVL
Norwegian Hydrogen
Uppsala universitet
Region Gotland
Brogas AB

Tidplan

November 2023 - december 2024

Total projektkostnad

1 660 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00835