Utlysningar

Vårt mål är att stödja utvecklingen till att bli en hållbar och fossilfri välfärdsnation.

Här annonserar vi aktuella utlysningar från Bio+programmet och andra utlysningar som berör området bioenergi, både från Energimyndigheten och EU.

Omställning till ett hållbart och biobaserat samhälle

Ansök senast 10 september 2024.

I denna utlysning erbjuder Energimyndigheten möjlighet till stöd för forsknings- och innovationsprojekt som:

  • Ökar förståelsen för biomassans roll i ett vidare industri- respektive energisystemperspektiv.
  • Bygger upp kunskap om hur styrmedel, regelverk och beteenden påverkar bioekonomin, det komplexa samspelet i energisystemet och angränsande industrier eller sektorer.
  • Främjar energi- och klimatomställningen genom industriell förnyelse, nya lösningar eller värdekedjor kopplade till bioekonomi.

Utlysningen omfattar 70 miljoner kronor.

The CBE JU 2024 call for projects

This call is open 24 April – 18 September.

The budget is 213 MEUR. Proposals shall support the strategic orientations defined in the Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA). The call will fund Research and Innovation Actions (RIAs), Coordination and Support Actions (CSAs), and will devote a stronger focus to Innovation Actions (IAs) which include Flagships.

Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Sista dag för ansökan var 22 november 2023 (föransökan/pre-proposal).

Bidra till den globala energi- och klimatomställningen i internationella samarbetsprojekt. I partnerskapsprogrammet CETPartnership kan du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation söka finansiering för projekt som sker i samarbete med minst två andra länder.

Bidra med kunskap om bioenergins och bioråvarans hållbarhet

Sista dag för ansökan var 11 september 2023

I den här utlysningen ges stöd till forskningsprojekt som studerar effekterna av produktion, uttag och användning av bioråvara på olika hållbarhetsaspekter, såsom växthusgasbalanser, biologisk mångfald och sociala värden.

Bidra med kunskap om uppbyggnaden av hållbara och biobaserade värdekedjor

Sista dag för ansökan var 11 september 2023

Utlysningen välkomnar projektförslag för forsknings- och innovationsprojekt som ökar kunskapen och kompetensen för att bygga nya, och stärka befintliga, biobaserade värdekedjor vars syfte är att minska användningen av fossila insatsvaror i samhället och bidra till omställningen av energisystemet.

Bidra med analyser och synteser inom bioområdet

Sista dag för ansökan var 13 juni 2023

Utlysningen syftar till att stödja analyser och synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor med relevans för ett hållbart samhälle, där biobaserade värdekedjor bidrar till energi- och klimatmålen.

Energimyndigheten lämnar stöd till större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Sista dag för ansökan var 11 april 2023.

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på energi- och klimatomställningen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt.

Observera att ansökan ska föregås av en skiss som lämnas in senast den 2 februari 2023.

Sök finansiering från EU:s innovationsfond

Sista dag för ansökan var den 16 mars 2023.

Svenska företag med innovativa lösningar för minskade växthusgasutsläpp kan söka finansiering i fyra utlysningar med en total budget på 3 miljarder euro.

Upp till 60 procent av projektkostnader kan stödjas och det går bra att söka medfinansiering från något av Energimyndighetens forskningsprogram.

Stöd till idéer som kan bidra till ett biobaserat och hållbart samhälle

Sista dag för ansökan var den 19 december 2022.

Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle? Sök stöd för att brett undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för att er idé ska kunna bli verklighet.

Vill du bidra till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Sista dag för ansökan var den 15 november 2022.

I syfte att påskynda omställningstakten till ett hållbart och biobaserat samhälle utlyser Energimyndigheten cirka 10 miljoner kronor för etablering av innovationskluster. Utlysningen riktar sig till aktörer som effektivt kan leda och koordinera innovationsklustret.

Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?

Sista dag för ansökan var den 31 maj 2022.

Har du vad som krävs för att ta din affärsidé till kommersialisering? I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept.

Vill du bidra med kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar?

Sista dag för ansökan var den 24 maj 2022.

Utlysningen välkomnar projekt som bidrar till att utveckla kunskap om biomassans användning och omvandling samt om biobaserade värdekedjor och biobaserade system. Centrala teman är tillförsel av hållbar biologisk råvara och dess omvandling till energirelaterade produkter samt samproduktion mellan dessa och andra biobaserade produkter.

Stöd till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle

Utlysningen är stängd.

Med satsningen skapar Energimyndigheten förutsättningar för nya aktörskonstellationer och affärsmodeller att bildas, nya behov identifieras, kunskap och erfarenheter delas och barriärer övervinnas för att påskynda implementeringen av nya lösningar och innovationer i samhället och skapa samverkan mellan aktörer för en hållbar omställning.

Vill du bidra med forskning och innovation för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Utlysningen är stängd.

Utlysningen omfattar aktiviteter inom forskning, innovation och kommersialisering som sträcker sig från mark till marknad. Här ingår bland annat tillgång och användning eller omvandling av biomassa, biobaserade värdekedjor, biobaserade system och för området relevanta hållbarhetsfrågor, samt samhälls- och socialorienterade frågor som uppstår vid omställning till ett fossilfritt, biobaserat samhälle. Det kan vara hela värdekedjor och system men även specifika delar av dem.