Utlysningar

Vårt mål är att stödja utvecklingen till att bli en hållbar och fossilfri välfärdsnation.

Här annonserar vi aktuella utlysningar från Bio+programmet och andra utlysningar som berör området bioenergi, både från Energimyndigheten och EU.

Vill du bidra till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Utlysningen är öppen mellan 21 juni och 15 november 2022.

Har du en affärsidé som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle?

Sista dag för ansökan var den 31 maj.

Har du vad som krävs för att ta din affärsidé till kommersialisering? I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projekt som har potential att accelerera energi- och klimatomställningen genom biobaserade koncept.

Vill du bidra med kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar?

Sista dag för ansökan var den 24 maj.

Utlysningen välkomnar projekt som bidrar till att utveckla kunskap om biomassans användning och omvandling samt om biobaserade värdekedjor och biobaserade system. Centrala teman i utlysningen är tillförsel av hållbar biologisk råvara och dess omvandling till energirelaterade produkter samt samproduktion mellan dessa och andra biobaserade produkter. Det kan också handla om projekt som kan bidra med kunskap om bioråvarans hållbarhet ur flera perspektiv.

Hand växt

Stöd till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle

Utlysningen är stängd.

Energimyndigheten vill med satsningen på innovationskluster skapa förutsättningar för att nya aktörskonstellationer och affärsmodeller bildas, nya behov identifieras, kunskap och erfarenheter delas och barriärer övervinns för att påskynda implementeringen av nya lösningar och innovationer i samhället och skapa samverkan mellan aktörer för en hållbar omställning.

Vattenbubblor på grönt blad

Vill du bidra med forskning och innovation för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Utlysningen är stängd.

Utlysningen omfattar aktiviteter inom forsknings-, innovations- och kommersialisering som sträcker sig från mark till marknad. Här ingår bland annat tillgång och användning eller omvandling av biomassa, biobaserade värdekedjor, biobaserade system och för området relevanta hållbarhetsfrågor, samt samhälls- och socialorienterade frågor som uppstår vid omställning till ett fossilfritt, biobaserat samhälle. Det kan vara hela värdekedjor och system men även specifika delar av dem.