Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2023-02-03

Når vi framtida bioenergimål med dagens förutsättningar?

Robusta rekommendationer som industrin, politiska beslutsfattare och myndigheter kan använda sig av i strategiska beslut på bioenergiområdet. Det är en målsättning för projektet Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen – analys…

2022-12-19

Nya forskningsprojekt i startgroparna inom Bio+

En rad nya forskningsprojekt har nyligen beviljats finansiering inom Bio+programmet. Besluten innebär att det för närvarande utforskas ett femtiotal idéer om hur biobaserade värdekedjor kan nyttiggöras inom ramarna för innovations- och forskningsprogrammet. Detta kan skapa…

2022-12-16

Studieresa till Danmark gav kunskapsutbyte om grönt protein

Bio+projektet Green2Feed handlar om att utvinna protein ur inhemsk grön biomassa innan den rötas till biogas. Proteinet kan bli djurfoder och ersätta importerat sojaprotein vars hållbarhet är svårare att kontrollera. Därmed förväntas de ekologiska fotavtrycken…

2022-12-12

Stora koldioxidutsläpp undviks med biografit

Eftersom grafit kan leda elektrisk ström används det i litiumjonbatterier och i ljusbågsugnar för att smälta metall i industrin. Med en ökande tillämpning av olika elektrifieringslösningar efterfrågas det i allt större utsträckning. Men både traditionell…

2022-12-05

Snabbare mätning av fukthalt i stockar med mikrovågsantenner

Att ta reda på fukthalten i flis, rundvirke och andra skogsråvaror har hittills krävt långsamma och omständliga metoder. Men att känna till den är viktigt både för transportlogistiken och för att göra processer som materialblandning,…

2022-11-21

Bio+ startar omvärldsbevakning

Nu kompletteras nyheter från Bio+programmets verksamhet med en bevakning av aktuellt från omvärlden! Med 15 årliga utskick vill vi hjälpa till att uppmärksamma vad som händer inom bioområdet. Det kan vara branschnyheter, tillkännagivande av spännande forskningsresultat, inbjudningar till event av…

2022-11-10

Delta i urvalet för CETPartnerships första utlysning om 140 miljoner euro

Fram till den 23 november kl 14.00 CET kan du som svensk aktör skicka in förslag till den första utlysningen inom Clean Energy Transition (CET), en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning…

2022-11-08

Ny teknik för hållbara drivmedel från bioalkoholer utreds för kommersialisering

Den globala spelplanen för biobaserade transportbränslen har förändrats under de senaste åren. Teknologier som omvandlar alkoholer till längre kolkedjor för hållbart flygbränsle och biodiesel har rönt allt större intresse. En aktör som vill kommersialisera sin…

2022-11-07

Lovande prestanda för ligninbaserade flödesbatterier

Hur kan vi balansera en oregelbunden förnybar energiproduktion? Ett sätt är att använda redoxflödesbatterier, RFB, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Materialen som används för att åstadkomma reaktionen (redox) i RFB-system är ofta metallbaserade…

2022-11-03

Lignin utan lukt på programmet för nordisk konferens

I slutet av oktober hölls Nordic Wood Biorefinery Conference 2022 i Helsingfors. Där presenterades det senaste forsknings- och innovationsläget gällande biobaserade material, kemikalier och andra produkter från skogsbaserade bioraffinaderier. Det pågående projektet Luktreducering av sulfatlignin…