Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2023-05-24

Bio+projekt har tagit råvaruflexibel processteknologi närmare pilotnivå

Med processer som kan göra biodrivmedel och oljor av vilken biomassa som helst kan produktionen anpassas efter produktefterfrågan samtidigt som Sverige i högre grad kan bli självförsörjande. I framställningen av biodrivmedel och specialoljor och -kemikalier…

2023-05-05

Hur mycket biomassa blir det från hybridaspens rotskott?

Asp lämpar sig väl som energived. Idag efterfrågas det också till papperstillverkning, som komponent vid produktion av viskosmassa för textilframställning och i viss utsträckning som timmer. Med försvårad import av råvara har intresset för inhemskt…

2023-05-04

CCUS, vätgas och förnybara bränslen i temafokus för EU-utlysning i höst

Clean Energy Transition Partnership (CETP) är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Den första utlysningen genomfördes 2022 (läs om den här) och ansökningarna är nu i bedömningsfas. Beviljade projekt beräknas…

2023-04-28

Innovationskluster kan stärka din ansökan med rätt aktörer – del 1

För närvarande finns flera öppna utlysningar på bioområdet. Planerar ni att söka stöd till ett forsknings- och innovationsprojekt? Innovationsklustrena inom Bio+ kan hjälpa till att matcha er med aktörer på rätt område. I utlysningen Bidra…

2023-04-26

Paulownia – ett snabbspår till mer biomassa och timmer?

Paulownia, även kallat kejsarträd, är en lövträdsart med exceptionell tillväxt och förmåga till stor koldioxidupptagning. Det gör att den på kort tid kan ge hög avkastning av biomassa och timmer. Arten odlas inte kommersiellt i…

2023-04-17

35 miljoner utlysta till forskningsprojekt om bioenergins hållbarhet

Biomassa och bioenergi är en begränsad resurs. Ofta uppstår målkonflikter mellan produktionen av biomassa och andra värden. Därför behövs mer kunskap och kompetens kring hur dessa målkonflikter kan hanteras och minimeras. Som svar på den…

2023-04-06

Två nya utlysningar om stöd till projekt på bioområdet

En omfattande användning av biomassa och bioenergi är en av hörnstenarna i förverkligandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och omställningen av energisystemen bort från fossilberoende. Idag ökar användningen av biomassa till olika material, produkter…

2023-03-23

Är björkbark nästa källa till fossilfria polymerer?

Skogen är en oändligt förnybar resurs som förser oss med många av våra viktigaste hållbara råvaror. Den svenska skogsindustrin producerar årligen sju miljoner kubikmeter bark som restprodukt och den används idag huvudsakligen som bränsle för…

2023-03-20

Forskning om skogsskötselåtgärder tar tid

Skogsskötselforskningen är helt beroende av väl anlagda och väl dokumenterade fältförsök för att bygga upp kunskap och utveckla olika åtgärder. Forskningen är mycket viktig för att förstå vilka möjligheter vi har för att använda biomassa…

2023-03-10

Träpulver kan ge klimatsmartare torkning av spannmål

Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det måste ske på ett sätt som först och främst inte äventyrar livsmedelssäkerheten. För den mest energieffektiva torktekniken, direktuppvärmda spannmålstorkar, tillåter…

1 2 3 4