Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2024-01-30

Slutsats ändrade marknadsnischen för grönt glykolalternativ

Med målet att hitta en strategi för att etablera ett förnybart alternativ till glykol på marknaden för värmeöverföringsvätskor inledde Biobase Sweden AB…

2024-01-25

Bio+ utökar portföljen med 21 nya projekt

Som resultat av de senaste utlysningarna har Energimyndigheten beviljat finansiering till hela 21 nya Bio+projekt. Detta innebär att Bio+programmet nu rymmer över…

2024-01-24

Mikrovågstorkat virke kan spara energi och pengar

En industriell virkestork baserad på mikrovågsteknik har potential att minska energi-, kvalitets- och råvarukostnader i enskilda sågverk med miljonbelopp. Det räknar företaget…

2023-12-21

Kemiindustrin kommer att behöva infångad koldioxid

Både lagring och användning av infångad koldioxid kommer behövas för att FN:s klimatmål ska nås. Det var en slutsats från webbinariet ”Avgörande…

2023-12-19

Studie gav tunga argument för fokus på grönt flygbränsle

Med ett bränsle som skulle kunna minska flygets koldioxidutsläpp med 89 procent jämfört med fortsatt användning av fossilt flygbränsle hoppas Organofuel Sweden…

2023-12-15

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på bränsleproducenter att…

2023-11-07

Plast, betongbläck och näringsämnen i nystartade Bio+projekt

Mellan oktober och januari startar de tio nya Bio+projekt som senast beviljats finansiering. Samtliga pågår till december 2024. Under drygt ett års…

2023-10-24

Biobaserade innovationer som siktar på marknaden

Biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till att skapa och upprätthålla försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är viktiga. Biobaserade lösningar och värdekedjor med…

2023-10-13

Effekterna av biokol utforskas i svenska jordbruksmarker

Intresset för att använda biokol för kolinbindning och markbördighet har blivit allt större. Men ett stort hinder för biokolmarknadens utveckling är den…

2023-10-01

Högre effektivitet i kraftvärmeverk med ny bioenergiteknik

Med en ny bioenergiteknik – BTC, Biomass-fired Top Cycle – är förhoppningen att det ska gå att uppnå väsentligt högre utbyte från…

1 2 3 6