Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2024-01-30

Slutsats ändrade marknadsnischen för grönt glykolalternativ

Med målet att hitta en strategi för att etablera ett förnybart alternativ till glykol på marknaden för värmeöverföringsvätskor inledde Biobase Sweden AB…

2023-04-26

Paulownia – ett snabbspår till mer biomassa och timmer?

Paulownia, även kallat kejsarträd, är en lövträdsart med exceptionell tillväxt och förmåga till stor koldioxidupptagning. Det gör att den på kort tid…

2023-04-17

35 miljoner utlysta till forskningsprojekt om bioenergins hållbarhet

Biomassa och bioenergi är en begränsad resurs. Ofta uppstår målkonflikter mellan produktionen av biomassa och andra värden. Därför behövs mer kunskap och…

2023-04-06

Två nya utlysningar om stöd till projekt på bioområdet

En omfattande användning av biomassa och bioenergi är en av hörnstenarna i förverkligandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och omställningen av…

2023-03-23

Är björkbark nästa källa till fossilfria polymerer?

Skogen är en oändligt förnybar resurs som förser oss med många av våra viktigaste hållbara råvaror. Den svenska skogsindustrin producerar årligen sju…

2023-03-20

Forskning om skogsskötselåtgärder tar tid

Skogsskötselforskningen är helt beroende av väl anlagda och väl dokumenterade fältförsök för att bygga upp kunskap och utveckla olika åtgärder. Forskningen är…

2023-03-10

Träpulver kan ge klimatsmartare torkning av spannmål

Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det måste ske på ett sätt som först…

2023-02-28

Gröna gaser och kolatomer i nya innovationskluster

Innovationskluster ska sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer genom att samla beslutsfattare, avnämare, problemägare, forsknings- och…

2023-02-27

Programmet Bio+ förlängs med två år

Den 22 februari beslutade Energimyndigheten att förlänga Bio+programmet med två år. Det innebär att programmet avslutas den 31 december 2027. Med förlängningen…

2023-02-10

Biogasens ändrade spelplan under lupp

Projektet Biogasscenarier handlar om närtidsscenarier för utveckling av den svenska biogassektorn med en planerad ökning av den inhemska produktionen. Drygt två månader…