Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2022-11-21

Bio+ startar omvärldsbevakning

Nu kompletteras nyheter från Bio+programmets verksamhet med en bevakning av aktuellt från omvärlden! Med 15 årliga utskick vill vi hjälpa till att uppmärksamma vad som händer inom bioområdet. Det kan vara branschnyheter, tillkännagivande av spännande forskningsresultat, inbjudningar till event av…

2022-11-10

Delta i urvalet för CETPartnerships första utlysning om 140 miljoner euro

Fram till den 23 november kl 14.00 CET kan du som svensk aktör skicka in förslag till den första utlysningen inom Clean Energy Transition (CET), en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning…

2022-11-08

Ny teknik för hållbara drivmedel från bioalkoholer utreds för kommersialisering

Den globala spelplanen för biobaserade transportbränslen har förändrats under de senaste åren. Teknologier som omvandlar alkoholer till längre kolkedjor för hållbart flygbränsle och biodiesel har rönt allt större intresse. En aktör som vill kommersialisera sin…

2022-11-07

Lovande prestanda för ligninbaserade flödesbatterier

Hur kan vi balansera en oregelbunden förnybar energiproduktion? Ett sätt är att använda redoxflödesbatterier, RFB, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Materialen som används för att åstadkomma reaktionen (redox) i RFB-system är ofta metallbaserade…

2022-11-03

Lignin utan lukt på programmet för nordisk konferens

I slutet av oktober hölls Nordic Wood Biorefinery Conference 2022 i Helsingfors. Där presenterades det senaste forsknings- och innovationsläget gällande biobaserade material, kemikalier och andra produkter från skogsbaserade bioraffinaderier. Det pågående projektet Luktreducering av sulfatlignin…

2022-10-04

Stöd till nio nya biobaserade affärsidéer

Nu startar nio nya projekt inom ramen för Bio+programmet. Projekten handlar om att driva en affärsidé utifrån ett biobaserat koncept hela vägen mot kommersialisering och på så sätt bidra till att accelerera energi- och klimatomställningen…

2022-10-03

Sök stöd för idéer som påskyndar hållbar omställning

Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle? I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till projektidéer som har potential att bidra till omställningen. Ni kan…

Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, talade i konferensens inledning. Foto: Emmi Voogand, Chalmers Industriteknik.

2022-09-13

Så kan biobaserat trygga framtidens energi

Vårens händelseutveckling i Europa har fått oss att uppmärksamma vilken viktig roll den inhemska biobaserade energin spela kan för Sveriges försörjningstrygghet. Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en central position i Sveriges ekonomi…

2022-08-25

Förbered er att söka medel inom Clean Energy Transition Partnership

Nu startar det nya europeiska partnerskapet CETPartnership, Clean Energy Transition Partnership, ett multilateralt och strategiskt partnerskap av nationella och regionala program för forskning, utveckling och innovation i EU:s medlemsstater och associerade länder. Syftet med CETPartnership…

2022-08-17

Första analyserna av proteinjuice från gröna blad

Innan skörderester från jordbruket blir råvara för biogasproduktion kan de gröna bladen användas för utvinning av proteiner som är intressanta för djurfoderproducenter. Det är vad som görs i projektet Green2Feed där SLU, Gasum, Biogas Syd…