Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2024-05-15

Vad är CET Partnership och hur hänger det ihop med Bio+?

Kunskap, intresse och idéer för hur biobaserade värdekedjor och lösningar kan utveckla effektiva, konkurrenskraftiga, säkra och hållbara energisystem finns på alla skalor….