Högt söktryck i vårens utlysningar

2022-06-22

I maj stängde två utlysningar inom ramen för Bio+.

61 ansökningar kom in till utlysningen om stöd till forsknings- och innovationsprojekt för att utveckla kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i oktober 2022 och projekt kan starta tidigast den 1 november.

Läs mer om utlysningen.

Till den andra utlysningen om stöd för affärsidéer som kan ge beslutsunderlag om framtida kommersialisering kom 11 ansökningar in. Vilka projekt som beviljas stöd fattas det beslut om i juli 2022. Projektet kan starta tidigast tio veckor efter ansökningstillfället.

Läs mer om utlysningen.