Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2024-04-12

Ny Bio+ utlysning har öppnat!

Vill du bygga upp ny kunskap eller har du lösningar som kan påskynda och främja omställningen till hållbart och biobaserat samhälle? Sveriges…

2022-12-12

Stora koldioxidutsläpp undviks med biografit

Eftersom grafit kan leda elektrisk ström används det i litiumjonbatterier och i ljusbågsugnar för att smälta metall i industrin. Med en ökande…

2022-12-05

Snabbare mätning av fukthalt i stockar med mikrovågsantenner

Att ta reda på fukthalten i flis, rundvirke och andra skogsråvaror har hittills krävt långsamma och omständliga metoder. Men att känna till…

2022-11-21

Bio+ startar omvärldsbevakning

Nu kompletteras nyheter från Bio+programmets verksamhet med en bevakning av aktuellt från omvärlden! Med 15 årliga utskick vill vi hjälpa till att uppmärksamma vad som händer inom…

2022-11-10

Delta i urvalet för CETPartnerships första utlysning om 140 miljoner euro

Fram till den 23 november kl 14.00 CET kan du som svensk aktör skicka in förslag till den första utlysningen inom Clean…

2022-11-08

Ny teknik för hållbara drivmedel från bioalkoholer utreds för kommersialisering

Den globala spelplanen för biobaserade transportbränslen har förändrats under de senaste åren. Teknologier som omvandlar alkoholer till längre kolkedjor för hållbart flygbränsle…

2022-11-07

Lovande prestanda för ligninbaserade flödesbatterier

Hur kan vi balansera en oregelbunden förnybar energiproduktion? Ett sätt är att använda redoxflödesbatterier, RFB, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi….

2022-11-03

Lignin utan lukt på programmet för nordisk konferens

I slutet av oktober hölls Nordic Wood Biorefinery Conference 2022 i Helsingfors. Där presenterades det senaste forsknings- och innovationsläget gällande biobaserade material,…

2022-10-04

Stöd till nio nya biobaserade affärsidéer

Nu startar nio nya projekt inom ramen för Bio+programmet. Projekten handlar om att driva en affärsidé utifrån ett biobaserat koncept hela vägen…

2022-10-03

Sök stöd för idéer som påskyndar hållbar omställning

Har ni en idé eller en innovation som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle? I den här utlysningen ger…