Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2024-04-12

Ny Bio+ utlysning har öppnat!

Vill du bygga upp ny kunskap eller har du lösningar som kan påskynda och främja omställningen till hållbart och biobaserat samhälle? Sveriges…

2023-03-20

Forskning om skogsskötselåtgärder tar tid

Skogsskötselforskningen är helt beroende av väl anlagda och väl dokumenterade fältförsök för att bygga upp kunskap och utveckla olika åtgärder. Forskningen är…

2023-03-10

Träpulver kan ge klimatsmartare torkning av spannmål

Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det måste ske på ett sätt som först…

2023-02-28

Gröna gaser och kolatomer i nya innovationskluster

Innovationskluster ska sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer genom att samla beslutsfattare, avnämare, problemägare, forsknings- och…

2023-02-27

Programmet Bio+ förlängs med två år

Den 22 februari beslutade Energimyndigheten att förlänga Bio+programmet med två år. Det innebär att programmet avslutas den 31 december 2027. Med förlängningen…

2023-02-10

Biogasens ändrade spelplan under lupp

Projektet Biogasscenarier handlar om närtidsscenarier för utveckling av den svenska biogassektorn med en planerad ökning av den inhemska produktionen. Drygt två månader…

2023-02-08

Olika drivmedel behövs för att ställa om transportsektorn till fossilfritt

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har funnits sedan 2022 och är ett av flera innovationskluster inom ramen för Bio+programmet. f3 har sin…

2023-02-03

Når vi framtida bioenergimål med dagens förutsättningar?

Robusta rekommendationer som industrin, politiska beslutsfattare och myndigheter kan använda sig av i strategiska beslut på bioenergiområdet. Det är en målsättning för…

2022-12-19

Nya forskningsprojekt i startgroparna inom Bio+

En rad nya forskningsprojekt har nyligen beviljats finansiering inom Bio+programmet. Besluten innebär att det för närvarande utforskas ett femtiotal idéer om hur…

2022-12-16

Studieresa till Danmark gav kunskapsutbyte om grönt protein

Bio+projektet Green2Feed handlar om att utvinna protein ur inhemsk grön biomassa innan den rötas till biogas. Proteinet kan bli djurfoder och ersätta…