Nyheter

Håll dig uppdaterad! Här hittar du de senaste nyheterna från Bio+Programmet.

2023-03-23

Är björkbark nästa källa till fossilfria polymerer?

Skogen är en oändligt förnybar resurs som förser oss med många av våra viktigaste hållbara råvaror. Den svenska skogsindustrin producerar årligen sju miljoner kubikmeter bark som restprodukt och den används idag huvudsakligen som bränsle för…

2023-03-20

Forskning om skogsskötselåtgärder tar tid

Skogsskötselforskningen är helt beroende av väl anlagda och väl dokumenterade fältförsök för att bygga upp kunskap och utveckla olika åtgärder. Forskningen är mycket viktig för att förstå vilka möjligheter vi har för att använda biomassa…

2023-03-10

Träpulver kan ge klimatsmartare torkning av spannmål

Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det måste ske på ett sätt som först och främst inte äventyrar livsmedelssäkerheten. För den mest energieffektiva torktekniken, direktuppvärmda spannmålstorkar, tillåter…

2023-02-28

Gröna gaser och kolatomer i nya innovationskluster

Innovationskluster ska sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer genom att samla beslutsfattare, avnämare, problemägare, forsknings- och innovationsutförare och andra relevanta aktörer kring gemensamma behov. Målet med klustren är att…

2023-02-27

Programmet Bio+ förlängs med två år

Den 22 februari beslutade Energimyndigheten att förlänga Bio+programmet med två år. Det innebär att programmet avslutas den 31 december 2027. Med förlängningen tillförs också programmet 191 miljoner kronor som fördelas över åren 2024-2027. Ny total…

2023-02-10

Biogasens ändrade spelplan under lupp

Projektet Biogasscenarier handlar om närtidsscenarier för utveckling av den svenska biogassektorn med en planerad ökning av den inhemska produktionen. Drygt två månader efter att projektets ansökan hade beviljats invaderade Ryssland Ukraina. Det ändrade spelreglerna på…

2023-02-08

Olika drivmedel behövs för att ställa om transportsektorn till fossilfritt

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har funnits sedan 2022 och är ett av flera innovationskluster inom ramen för Bio+programmet. f3 har sin bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel. Den 1 februari…

2023-02-03

Når vi framtida bioenergimål med dagens förutsättningar?

Robusta rekommendationer som industrin, politiska beslutsfattare och myndigheter kan använda sig av i strategiska beslut på bioenergiområdet. Det är en målsättning för projektet Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen – analys…

2022-12-19

Nya forskningsprojekt i startgroparna inom Bio+

En rad nya forskningsprojekt har nyligen beviljats finansiering inom Bio+programmet. Besluten innebär att det för närvarande utforskas ett femtiotal idéer om hur biobaserade värdekedjor kan nyttiggöras inom ramarna för innovations- och forskningsprogrammet. Detta kan skapa…

2022-12-16

Studieresa till Danmark gav kunskapsutbyte om grönt protein

Bio+projektet Green2Feed handlar om att utvinna protein ur inhemsk grön biomassa innan den rötas till biogas. Proteinet kan bli djurfoder och ersätta importerat sojaprotein vars hållbarhet är svårare att kontrollera. Därmed förväntas de ekologiska fotavtrycken…