Når vi framtida bioenergimål med dagens förutsättningar?

2023-02-03

Robusta rekommendationer som industrin, politiska beslutsfattare och myndigheter kan använda sig av i strategiska beslut på bioenergiområdet.

Det är en målsättning för projektet Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen – analys av en föränderlig funktion i ett dynamiskt energisystem.

Resultaten kan bli viktiga som underlag för investeringar, utformning av styrmedel och påverkan på konsumtionsmönster som har betydelse för hur Sverige lyckas med den fossilfria omställningen. Men det ställer också krav på att sammanväga kritiska faktorer inom många skilda områden. Därför utvecklar man innovativa interdisciplinära angreppssätt och metoder inom energisystemstudier i projektet.

Ett år efter starten i januari 2022 är en första vetenskaplig studie redo att publiceras. Den undersöker om befintlig industri i Sverige kan producera biodrivmedel för flyg och väg motsvarande behovet år 2030.

Förutsatt att dagens reduktionsplikt och andra nuvarande styrmedel ligger fast eller skärps visar studien att detta till stor del är möjligt. Det beror på att samproduktion av biojetbränsle och biodrivmedel kan minska nettobehovet av råvara, i detta fall skogsrester och sågspån, tack vare effektiv energiintegrering i anläggningarna. Den potentiella råvaran finns dessutom i områden kring de relevanta anläggningarna och kräver inga nya logistiklösningar.

Studien pekar på att politiska styrmedel spelar en stor roll i att premiera biojetbränslen och biodrivmedel med hög klimatnytta. Därför blir de viktiga incitament för att driva på utbyggnaden av skogsrestbaserade energi- och resurseffektiva produktionssystem som utgår från existerande industriinfrastruktur.

Tills artikeln är publicerad kan du läsa en mer detaljerad sammanfattning på svenska här.