Vad är CET Partnership och hur hänger det ihop med Bio+?

2024-05-15

Kunskap, intresse och idéer för hur biobaserade värdekedjor och lösningar kan utveckla effektiva, konkurrenskraftiga, säkra och hållbara energisystem finns på alla skalor. Därför samarbetar Energimyndigheten också internationellt med insatser för forskning och innovation, och finansierar gränsöverskridande projekt inom bland annat EU.

Sök finansiering för gränsöverskridande projekt

En sådan satsning är partnerskapsprogrammet Clean Energy Transition, är en internationell satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. I CETP kan svenska företag, offentliga aktörer och organisationer söka finansiering för projekt som sker i samarbete med minst två andra länder.

Nu förbereds en tredje gemensam utlysning inom CETP som kommer vara öppen mellan september och november.

Förbered dig för utlysningen

Den 4 juni genomförs ett digitalt informationsmöte i syfte att berätta om CETP och utlysningen, samt svara på frågor från intresserade aktörer. En viktig del är att förmedla tips om och verktyg för hur man hittar projektparter för ett potentiellt gemensamt projekt. På så sätt vill man ge så goda förutsättningar som möjligt för att skapa samverkan över gränserna.

Läs mer och anmäl dig till mötet här.

CETP och Bio+

Det är Energimyndigheten som representerar Sverige i CETP och de svenska ansökningarna kommer att finansieras med hjälp av Energimyndighetens forskningsprogram, däribland Bio+. Därför är det av betydelse att de svenska ansökningarna går i linje med dessa forskningsprogram.

Syftet med Bio+ är att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor. Om du är intresserad av att vara med i eller leda internationella projekt om bio-relaterade forskningsfrågor kan du delta i ett digitalt informationsmöte om CETP och Bio+ den 10 juni. Anmäl dig senast den 9 juni.

Pågående CETP-projekt med finansiering inom Bio+

I november 2023 startade projektet Oxy-Kraft återvinningspanna – Mot nya integrerade gröna energiparker som beviljats stöd genom den andra CETP-utlysningen. I projektet deltar KTH med finansiering från Bio+programmet.

Projektet går ut på att utveckla en ny teknik för att förbränna svartlut i syreeldningsläge i kraftåtervinningspannor, vilket skulle kunna öppna möjligheter för flera integrerade gröna teknologier, såsom effektiv avskiljning, lagring och/eller användning av koldioxid (CCUS) och bränsleproduktion.

Mer om CETP

Mer information om CETP finns på partnerskapets officiella webbplats.