Oxy-Kraft återvinningspanna – Mot nya integrerade gröna energiparker

Ångpannor för kraftåtervinning, det vill säga pannor som bränner upp svartlut från pappersmassaindustrin och återvinner kemikalier från pappersmassatillverkningen, genererar både el och värme.

Ungefär 220 miljoner ton svartlut produceras globalt, med USA som den största producenten med cirka 60 miljoner ton per år. Svartlut är i många delar av världen den viktigaste biobaserade energikällan.

Detta projekt fokuserar på att utveckla en ny teknik för att förbränna svartlut i syreeldningsläge i kraftåtervinningspannorna. Det skulle öppna möjligheter för flera integrerade gröna teknologier såsom effektiv avskiljning, lagring och/eller användning av koldioxid (CCUS) och bränsleproduktion.

Det uppskattade priset för en genomsnittlig lufteldad panna (1 miljon ton svartlut och 1,3 miljoner ton koldioxud per år) är 200-300 miljoner euro. Den nyligen antagna USA Inflation Reduction Act 2022 ger en skattelättnad på 85 USD per ton koldioxidavskiljning, vilket resulterar i cirka 110 miljoner USD per år i skatteavdrag – en kraftfull drivkraft.

Övergången till syreförhållanden förväntas dock påverka processen starkt. För att uppnå målen kommer följande att genomföras i projektet:

  • laboratorieförsök för att studera svartlutens beteende, korrosion och materialval i syreeldningslläge
  • kinetisk modellering av emissioner
  • CFD-modellering
  • teknisk-ekonomiska analyser av de integrerade processerna
  • processdesign

Projekt inom CETPartnership

Det här projektet härrör från en utlysning inom Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership). Det är ett multilateralt och strategiskt partnerskap mellan nationella och regionala forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram i EU:s medlemsstater och associerade länder, med syfte att främja och accelerera energiomställningen och stödja genomförandet av den Europeiska Strategiska Energiteknikplanen (SET).

Projektet bidrar till uppfyllande av följande utmaningar:

  1. borttagning av koldioxidutsläpp från koldioxidcykeln – negativa CO2-utsläpp
  2. integration av energi- och resurseffektiva industriella energisystem
  3. koldioxidavskiljning för produktanvändning

Organisering

Projektet koordineras av Åbo Akademi i Finland. Energimyndighetens finansiering stödjer medverkan för KTH Kungliga tekniska högskolan som är en av flera partners i projektet.

Shareq Mohd Nazir

KTH Kungliga tekniska högskolan

e-mail icon

smnazir@kth.se

Projektinformation

Deltagare

Åbo Akademi
KTH
Andritz OY
International Paper
Universidad de Zaragoza
Valmet AB
Valmet technologies OY

Tidplan

November 2023 - oktober 2026

Energimyndighetens delfinansiering

4 907 738 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-00972