Fossilfri grafit

Grafit används i stor utsträckning inom processindustrin, E-mobiliteten och digitaliseringen. Dess förbrukning ökar snabbt på grund av ökad produktion av litiumjonbatterier globalt. Speciellt kommer grafitefterfrågan inom den svenska metallindustrin att öka på grund av den fossilfria stålproduktionen, som ljusbågsugnprocesser (Electric Arc Furnace, EAF) ökar.

Nuförtiden kommer den använda grafiten från naturliga grafitgruvor eller från fossilbaserad konstgjord produktion. Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla en process för att producera fossilfri grafit med hög resurseffektivitet, låg energiförbrukning och lågt koldioxidutsläpp, som kan användas för elektroder i EAF och anoder vid batteritillämpningar. Den föreslagna processen baseras på katalytisk grafitisering av biokol som härrör från biomassa. Lämpliga katalysatorer kommer att screenas och optimering av processparametrar kommer att genomföras. Slutligen kommer en process med detaljerade parametrar att presenteras.

Weihong Yang

Kungliga Tekniska Högskolan

e-mail icon

weihong@kth.se

phone icon

Projektinformation

Deltagare

Kungliga tekniska högskolan
Uppsala universitet
EnviGas Technology AB

Tidplan

Januari 2022 - juli 2024

Total projektkostnad

5 943 607 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00048