Fossilfri grafit

Grafit används i stor utsträckning inom processindustrin och i e-mobilitets- och digitaliseringstillämpningar. Användningen av grafit ökar snabbt till följd av en globalt växande produktion av litiumjonbatterier. Inom svensk metallindustri förutspås grafitefterfrågan öka med behovet av ljusbågsugnprocesser (Electric Arc Furnace, EAF) för den planerade fossilfria stålproduktionen.

Den grafit som används idag kommer från naturliga grafitgruvor eller från fossilbaserad produktion.

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla en process för att producera fossilfri grafit med hög resurseffektivitet, låg energiförbrukning och lågt koldioxidutsläpp, som kan användas för elektroder i EAF och anoder vid batteritillämpningar.

Den föreslagna processen baseras på katalytisk grafitisering av biokol som härrör från vedartad biomassa. Lämpliga katalysatorer kommer att screenas och optimering av processparametrar kommer att genomföras. Slutligen kommer en process med detaljerade parametrar att presenteras.

Här kan du läsa om preliminära resultat från december 2022.

t

Weihong Yang

Kungliga Tekniska Högskolan

e-mail icon

weihong@kth.se

Projektinformation

Deltagare

KTH
Uppsala universitet
EnviGas Technology AB

Tidplan

Januari 2022 - december 2024

Total projektkostnad

5 943 607 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00048