Produktion av vätgas och biokol från trädbränslen med ny process som utnyttjar steam-iron-reaktionen och järnmalmskoncentrat

Det här projektet undersöker en ny metod för produktion av vätgas och biokol från skogsavfall.

Projektet bygger på en integrerad process för samproduktion. När biokol framställs bildas pyrolysgas som biprodukt. Den blir råvaran i en nytänkande process som bygger på Steam-Iron-reaktionen för att generera ren vätgas och koncentrerad koldioxid. Reaktionerna utförs i ett system av två eller tre sammankopplade fluidbäddreaktorer. Partiklar av järnmalmskoncentrat används för att bära och distribuera kemisk energi, värme och syre genom systemet.

Konceptet utgör ett robust och miljövänligt alternativ för produktion av vätgas och biokol, med automatisk infångning av koldioxid. Inga kemikalier fordras, utan endast ofarliga mineralpartiklar.

Projektets nyckelaktiviteter är

  • att studera redoxreaktioner mellan järnmalmskoncentrat och pyrolysgas;
  • utveckling av ett nytt reaktorkoncept med motströmsflöde;
  • processdesign med avseende på mass- och energibalanser och teknoekonomisk analys.

t

Magnus Rydén

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

magnus.ryden@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
BioShare AB

Tidplan

November 2022 - april 2025

Total projektkostnad

5 282 030 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00544