Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda

Projektet är ett första viktigt steg i att utveckla en helt ny, biobaserad värdekedja för förnybara bränslen och protein i Sverige.

Forskare utvecklar just nu en inhemsk vild växt, fältkrassing, till en robust oljegröda, skräddarsydd för det nordiska klimatet. Projektet strävar efter att introducera en ny gröda i det svenska jordbruket och samtidigt förbättra den regionala tillgången på förnybara resurser. Genom att förbättra fältkrassingen med moderna växtförädlingsmetoder, finslipa odlingstekniker och utforma en hållbar värdekedja för att utnyttja dess potential, kommer projektet att leda till positiva effekter för flera sektorer.

En projektgrupp av partners med kompetens genom hela värdekedjan, från genetik och kemi till systemanalys och produktutveckling säkerställer projektets framsteg.

Genom att producera förnybara fettsyror för biobränslen och proteiner för mat och foder, stärker detta projekt det svenska jordbruket, minskar koldioxidavtryck och bidrar till en grönare framtid.

t

Cecilia Hammenhag

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

cecilia.hammenhag@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Lunds universitet
RISE
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Skeby gårdar AB
Preem

Tidplan

December 2023 - december 2026

Total projektkostnad

11 933 819 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01029