Markberedning och bioenergiuttag: Hur påverkas kolförråd i mark och biomassa efter tio år?

Markberedning främjar trädtillväxt och bygger snabbare kolförråd i trädbiomassan. Skörd av avverkningsrester, som grot och stubbar, ökar bioenergiuttaget från skogen. Båda åtgärderna kan bidra till att motverka klimatförändringen, såvida de inte leder till betydande förluster av markens kolförråd, en vanligt förekommande farhåga för markberedning och bioenergiuttag.

I det här projektet undersöker vi hur kolförrådet i mark och biomassa påverkas av markberedning samt grot- och stubbskörd under hygges- och ungskogsfasen. Projektet baseras på en inventering av en försöksserie om fjorton lokaler spridda över Sverige. Denna kompletteras med en modellering för att vidare undersöka effekten av grot- och stubbuttag på kolbalansen.

Slutligen utförs en kunskapssammanställning, riktad till skogsägare och intressenter av skog och skogsbruk i Sverige. Den handlar om hur markens kolförråd påverkas av markberedning och bioenergiuttag relevant för svenskt skogsbruk.

t

Monika Strömgren

Skogforsk

e-mail icon

monika.stromgren@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Tidplan

December 2023 - december 2026

Total projektkostnad

3 941 495 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01042