Ett bioraffinaderi för insekter som en strategi för att låsa upp närings- och energipotentialen i samlokaliserade industriella sidoströmmar av lignocellulosa (UNLOCK)

Det här projektet syftar till att nå EU:s förnybartdirektiv RED II (Renewable Energy Directive) genom att omvandla bryggerirester (BSG) till avancerade biobränslen och foder.

Konceptet använder svampen Neurospora crassa och larver från svart soldatfluga (BSFL) till att omvandla BSG:s polysackarider till fett och protein. Detta innebär odling och enzymhydrolys i fast fas, som genererar socker som kan användas som foder för BSFL, vars fett sedan bearbetas av SunPine till fettsyraströmmar som kan integreras i befintliga oljeraffinaderier som producerar biodiesel.

Projektet syftar till att uppnå över 50 procent omvandling av BSG till larvfett och mer än 90 procent effektivitet i utvinning av fett och protein. Projektet siktar också på 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med befintliga metoder.

Parterna inkluderar universiteten LTU och SLU, industriföretagen SunPine och Bottenvikens, samt Bodens Symbioskluster och Hushållningssällskapet. Projektet stöder Bodens mål för koldioxidneutralitet och erbjuder ett hållbart alternativ till fossila bränslen.

t

Paul Christakopoulos

Luleå tekniska universitet (LTU)

e-mail icon

paul.christakopoulos@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

LTU
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
SunPine
Bottenvikens bryggeri AB
Bodens utveckling AB
Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

7 587 731 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01039