Luktreducering av sulfatlignin till termoplaster – en ny testbädd

Sulfatlignin har en stor potential att ersätta fossilbaserade material i många applikationer på grund av dess tillgänglighet och molekylarstruktur. Dess karakteristiska lukt kan dock vara ett problem i inomhusapplikationer, av arbetsmiljöskäl och vid bearbetning.

Detta projekt kommer att i pilotskala verifiera en ny process för att reducera lukten på sulfatlignin samt utvärdera ligninet i två plastapplikationer.

En enhet för luktreduktion kommer att installeras i RISE:s öppna testbädd LignoCity i Bäckhammar. RISE och Valmet kommer att verifiera installationen och luktreduceringsprocessen. Det luktfria sulfatligninet kommer att utvärderas i två plastprototyper av Lignin Industries och The Wood Region.

Projektets mål är ett ökat resursutnyttjande av biprodukten lignin från massabruk som kan användas som en biobaserad råvara. Detta är ett steg i omställningen till ett hållbart samhälle som möjliggör många av ligninets olika värdekedjor såsom plast, ytbeläggning och resiner.

t

Katarina Ohlsson

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

katarina.ohlsson@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden
Lignin Industries
RISE Innventia
RISE LignoDemo
Torsby kommun
Valmet

Tidplan

Januari 2022 – juni 2025

Total projektkostnad

6 300 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00099