Lignin utan lukt på programmet för nordisk konferens

2022-11-03

I slutet av oktober hölls Nordic Wood Biorefinery Conference 2022 i Helsingfors. Där presenterades det senaste forsknings- och innovationsläget gällande biobaserade material, kemikalier och andra produkter från skogsbaserade bioraffinaderier.

Det pågående projektet Luktreducering av sulfatlignin till termoplaster – en ny testbädd som finansieras inom Bio+programmet lyftes i en presentation av anläggningen LignoCity som ägs av RISE. Hjärtat i LignoCity är en demonstrationsfabrik där lignin, skogens naturliga klister, separeras från svartlut som kommer från Nordic Papers massafabrik. Andra aktörer som samarbetar med LignoCity är Paper Province, Närsam, Karlstads universitet och Sting Bioeconomy.

I projektet är syftet att på pilotskala verifiera en ny process för att reducera lukten på sulfatlignin, producera en kvantitet luktfritt lignin, samt utvärdera ligninet i produktion av biobaserade termoplaster och för 3D-printing. Lukten är vad som tidigare stått i vägen för produktutveckling inom vissa användningsområden, till exempel i inomhusmiljö.

Projektet startade i början av året och avslutas i juni 2024.

Foto (c) LignoCity.