Beslutsunderlag för kommersiella anläggningar för OFS hållbara drivmedel

Störst konkurrensfördelar med satsning på grönt flygbränsle

Med detta projekt har OFS kunnat vidareutveckla sina tekno-ekonomiska analyser och affärsmodell till ett beslutsunderlag för uppförande av en första kommersiell anläggning.


Organofuel Sweden AB (OFS) arbetar med kommersialisering av en innovativ och hållbar omvandlingsprocess för biodrivmedelsproduktion med målet att på sikt etablera flera kommersiella produktionsanläggningar.

Teknologin konverterar billiga bioalkoholer (etanol och metanol) från jord- och skogsbruksindustrins processer till biodrivmedel genom att använda ny integrerad katalysteknik. OFS teknologi skiljer sig från andra tillgängliga tekniker idag eftersom den tidigt i processen omvandlar etanolen till grenade kolväten och därför inte ställer krav på extra processteg för isomerisering.

Med detta projekt har OFS kunnat vidareutveckla sina tekno-ekonomiska analyser och affärsmodell till ett beslutsunderlag för uppförande av en första kommersiell anläggning.

En omvärldsanalys inom ramen för projektet visade att teknologin ger störst konkurrensfördelar för gröna flygbränslen, jämfört med biobensin och förnybar diesel. Tekniken ska skalas upp med målet att senast 2040 uppnå en global produktion på minst 5 miljoner kubikmeter grönt flygbränsle per år.

Ökande användning av gröna flygbränslen stöds av politiska mål och reglering i såväl Sverige som internationellt och flygindustrins acceptans för grönt flygbränsle har ökat.

Den affärsmodell som genom studien identifierades som mest lönsam för vidareutveckling av OFS gröna flygbränsle är att samarbeta med teknikleverantörer. Det minskar riskerna kring initiala investeringar och kontrollförlust.


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

t

Erik Nelsson

Organofuel Sweden AB

e-mail icon

erik.nelsson@organofuelsweden.com

Projektinformation

Deltagare

Organofuel Sweden AB

Tidplan

Augusti 2022 - juli 2023

Total projektkostnad

1 450 800 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00603