Beslutsunderlag för kommersiella anläggningar för OFS hållbara drivmedel

Organofuel Sweden AB arbetar med kommersialisering av en ny, innovativ och hållbar omvandlingsprocess för biodrivmedelsproduktion för vägtrafik och flyg. Teknologin konverterar billiga bio-alkoholer (etanol, metanol) från skogs- och/eller jordbruksprocesser till SAF (hållbart flygbränsle), bio-bensin och bio-diesel, genom att använda ny integrerad katalysteknik. Med teknologin kan en stor mängd nya biobaserade transportbränslen ersätta fossila bränslen för vägtrafik och flyg.

Projektet består av att vidareutveckla bolagets tekno-ekonomiska analyser och affärsmodell till ett beslutsunderlag för uppförande av en kommersiell anläggning. Vidare skall projektet beskriva hur policy och regelverk på nationell och internationell nivå påverkar processens kommersiella aspekter. Slutligen skall även samhällsacceptansen för bolagets teknologi undersökas genom intressentdialog relevanta aktörer, så att den sociala och ekologiska hållbarheten kan kvantifieras.

Erik Nelsson

Organofuel Sweden AB

e-mail icon

erik.nelsson@organofuelsweden.com

phone icon

t

Projektinformation

Deltagare

Organofuel Sweden AB

Tidplan

Augusti 2022 - juli 2023

Total projektkostnad

1 450 800 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00603