Ökat utbyte av hållbart flygbränsle från kraftlignin genom multistrategiskt tillvägagångssätt: fraktionering, ligninderivatisering, hydrering

Lignol® är en ligninbaserad bio-olja framtagen för att vara kompatibel med befintlig raffinaderiinfrastruktur.

Att det är en ligninbaserad produkt möjliggör produktion av hållbart flygbränsle med ett naturligt aromatiskt innehåll. Aromatiskt innehåll i flygbränsle är viktigt för att uppfylla specifikationerna och genom att använda Lignol® som ett mellansteg för detta möjliggörs produktion av flygbränsle med 100% förnybart innehåll.

Detta projekt syftar till att öka utbytet av flygbränsle från Lignol® vid kontinuerlig hydrering. Detta kommer att hanteras genom tre strategier: betydelsen av ligninfraktionering, Lignol®-receptoptimering och hydreringsprocesser.

Bränslet som produceras kommer att verifieras för sin lämplighet i flygturbiner och certifiering.

Hela processen kommer att sammanfattas i en tekno-ekonomisk rapport, där resultaten av de olika strategierna jämförs såväl som metodiken som helhet. Detta arbete behandlar hela värdekedjan från svartlut till hållbart flygbränsle.

Marcus Jawerth

Ren Fuel K2B AB

e-mail icon

marcus.jawerth@renfuel.se

Projektinformation

Deltagare

Ren Fuel K2B AB

Tidplan

December 2023 - december 2026

Total projektkostnad

6 998 117 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01483