CelluXtreme – Genomförbarhetsstudie för uppskalning

CelluXtreme har en unik teknologi för att spinna starka fibrer från 100% nanocellulosa med grön kemi och med låga emissioner till luft och vatten. Fibrerna kan sedan används som förstärkning i lättviktsmaterial för att skapa starka, styva och sega kompositer.

CelluXtremes vision är att bidra till en hållbar utveckling genom att ta fram en ny generation avancerade och biobaserade kompositmaterial som minskar behovet av fossila resurser och energi samt användning av farliga kemikalier och behovet av deponi.

Syftet med projektet är att leverera en gedigen och bred utvärdering och analys av möjligheter och hinder för uppskalning av CelluXtremes teknik och affärsidé. Projektet kommer resultera i ett genomarbetat beslutsunderlag som tydligt visar om CelluXtreme är investeringsbar som tillverkare av fibrer och avancerade kompositmaterial. Detta är en
nödvändighet for att komma vidare till nästa uppskalningssteg som planeras till andra kvartalet 2023.

Anna Wiberg

CelluXtreme

e-mail icon

anna@celluxtreme.com

phone icon

Projektinformation

Deltagare

CelluXtreme

Tidplan

September 2022 - augusti 2023

Total projektkostnad

800 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00596