Banbrytande lättviktsmaterial med spunnen nanocellulosa

2024-04-02

Drönare, sportutrustning och medicinska hjälpmedel. Det är exempel på produktsegment där biobaserade kompositmaterial skulle kunna ersätta kol- och glasfiber. Ett sådant material arbetar CelluXtreme med att utveckla.

Med en särskild processteknik spinner CelluXtreme trådar av nanocellulosa och orienterar fibrillerna så att deras styrka kan nyttjas oprimalt. Ut kommer ett material som är starkare än spindelsilke och som kan framställas från förnybar råvara i en process utan farliga kemikalier. CelluXtremes fibrer formas till strukturer som kan fungera som armeringen i en komposit.

Helhetsgrepp om värdekedjan

– Det här är inte bara en omvandling av material – det är en omvälvande förändring av värdekedjan som helhet, berättar Anna Wiberg, VD för CelluXtreme.

Hon beskriver det som att bolaget utvecklar ett unikt material samtidigt som man bidrar till innovation längs hela värdekedjan.

– Dagens kompositmaterial förknippas med fossil råvara, främst olja. Sedan är energiförbrukningen i tillverkningen hög både i framställning och genom globala transporter i flera steg. När produkterna tjänat ut hamnar de ofta på deponi.

Genom att använda förnybara råvaror och mer hållbara produktionsprocesser kan avancerade och hållbara kompositmaterial tillverkas. Att förstärkningsstrukturen är baserad på cellulosa öppnar också upp för nya möjligheter till återvinning. Nanocellulosa som CelluXtreme använder tillverkas till exempel från pappersmassa.

En genomgripande vision om effektivitet

Sedan CelluXtreme grundades 2020 och har man haft visionen att gå från nanocellulosa till ett kompositmaterial i en och samma fabrik. Den ska präglas av resurseffektivitet, låga utsläpp, kundanpassning och hög grad av automation.

Bolaget har nu gjort en gedigen analys av möjligheter och hinder för uppskalning av sin teknik och affärsidé. Det har lett till utvecklingen av en teknoekonomisk modell för simulering och analys och en IP-strategi, samt en bred hållbarhetanalys.

– Det här är avgörande underlag för vidareutvecklingen av vårt hållbarhetserbjudande och planen för uppskalning av tillverkningsprocessen, säger Anna Wiberg.

Pilotanläggning nästa steg

Nästa stora mål är en pilotanläggning, så att systemet kan demonstreras i relevant miljö och med den avsedda prestandan.

– Då kommer vi kunna tillverka material i en så pass stor mängd att det blir aktuellt att testa det i applikationer, säger Anna Wiberg. Det finns lättviktslösningar på en rad områden som det skulle vara mycket spännande att kunna bidra till!

Vill du veta mer?

Här finns kontaktuppgifter till CelluXtreme och länkar med mer information.

Bio+ handlar lika mycket om forskning som om biobaserade innovationer. Därför finansierar programmet utveckling av affärsidéer som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle. Denna studie är exempel på just det. Andra affärsidéutvecklingsprojekt kan du hitta här.