Utveckling av affärsidéer för kommersialisering av Votions biobaserade lösningar och värdekedjor

Genomförbarhetsstudie för att ge fokusområden för Votions pilotprojekt, samt kommersialiseringen av koncepten under utveckling. Aktiviteterna som prioriteras är därför grundliga analyser av projektens och teknologiernas starka och svaga sidor, möjligheter och risker, samt identifiering av resurser som krävs för genomförandet.  Syftet med varje värdekedja Votion utvecklar är att skapa globala storskaliga koncept för att uppnå miljontals ton avancerade biodrivmedel och biokemikalier i årlig produktionskapacitet. Efterfrågan på storskaliga bioraffinaderier är betydande, men hittills saknas teknologi med hanterbar teknisk risk. Votions plan är att pilotanläggningarna är i drift 2024, samt att det första storskaliga bioraffinaderiet är i drift 2028 med 200 000-500 000 ton biodrivmedel per år i kapacitet.

Anders Edling Hultgren

Votion Biorefineries AB

e-mail icon

anders@votionbio.com

phone icon

t

Projektinformation

Deltagare

Votion Biorefineries AB

Tidplan

Augusti 2022 - januari 2023

Total projektkostnad

336 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00508