Biogasbaserad reservkraftstjänst

Projektet handlar om att utveckla en tjänst där kunden köper en reservkraftsfunktion baserad på biogas.

Tjänsten är ett helhetskoncept med installation av utrustning, tillhandahållande av bränsle och ansvar för att anläggningen underhålls och provas för att kunden skall uppnå hög beredskapsnivå i händelse av lång- eller kortvarigt elbortfall.

t

Steve Karlsson

Småländska Bränslen AB

e-mail icon

steve.karlsson@nokkonsult.se

Projektinformation

Deltagare

Småländska Bränslen AB

Tidplan

Mars 2023 - februari 2024

Total projektkostnad

636 720 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-01342