Hållbar biobaserad furanplattform för koldioxidsnål industri

Det krävs en snabb övergång från fossil- till biobaserad ekonomi där förnybara biomassarester och avfallsströmmar blir den industriella råvaran, för att Sverige ska klara klimatmålet att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045.

Den kemiska industrin är främst fossilbaserad, är den största industriella energikonsumenten och bidrar med 16 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Målet med detta projekt är avancera teknik för utveckling av skalbar resurs-, kostnads-, energi- och växthusgaseffektiv produktion av biobaserade kemikalier och material med fokus på furanföreningar från lignocellulosarester.

Projektet involverar aktörer längs värdekedjan och en multidisciplinär grupp av forskare för att utföra teknikoptimering och processdesign för uppskalning av HMF-produktion från C6-socker, omvandling av HMF- och C5-sockerbaserad furfural till FDCA för användning i återvinningsbar plast, tekno-ekonomiska analyser, livscykelanalyser och produktutvärderingar.

Mer information

Projektet har en engelskspråkig webbplats för att dela uppdateringar. Den finns här.

t

Rajni Hatti-Kaul

Lunds universitet

e-mail icon

rajni.hatti-kaul@biotek.lu.se

Projektinformation

Deltagare

Lunds universitet
Nordic Sugar AB
Bona Sweden Aktiebolag
Perstorp AB
Alfa Laval Technologies AB

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

11 788 945 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01043