Biobaserat grafen för energilagring – demoanläggning

Bright Day Graphene har tagit fram en process för att massproducera ett högkvalitativt grafenmaterial från biomassa. Materialet är utvecklat med avsikt att användas för att öka prestandan i energilagringsprodukter på ett hållbart sätt. Processen är verifierad i en labbprototyp och nu planeras en första industriell anläggning för att kunna erbjuda marknaden de volymer som efterfrågas.

Detta projekt har syftat till att förbereda uppskalningen av produktionen genom att välja geografisk plats för produktionen och genomföra ett antal tekniska, ekonomiska och praktiska analyser för att identifiera processens och projektets styrkor och svagheter, ta fram en åtgärdsplan kring de eventuella svagheter som identifieras samt att ta fram en investeringskalkyl för anläggningen. Bland annat har en tekno-ekonomisk analys och en hållbarhetsanalys genomförts.

t

Malin Alpsten

Bright Day Graphene AB

e-mail icon

malin.alpsten@brightdaygraphene.se

Projektinformation

Deltagare

Bright Day Graphene AB

Tidplan

Mars - december 2023

Total projektkostnad

997 500 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-01347