Biogasproduktion från pelleterad och briketterad halm, vägkantsgräs och vass

EU-kommissionen har ett mål att uppnå 350 TWh producerad biometan till 2030 och i Sverige föreslås ett mål på 10 TWh biogas till 2030. I dagsläget produceras ca 35 TWh biometan i EU respektive 1,5 TWh i Sverige. För att möjliggöra produktion av biometan krävs det ekonomiskt gångbara koncept som tar tillvara den befintliga potentialen från avfall och restprodukter som finns så att skalfördelar kan uppnås.

Jordbruket har den största outnyttjade potentialen i Sverige. Borträknat energigrödor ligger jordbrukets totala potential på ca 4-10 TWh/år. Av detta motsvarar halm ca 2-4 TWh/år och vägmarksgräs och vass ca 0,3-1 TWh/år.

Utöver den övergripande politiska målsättningen finns en ökad efterfrågan på biometan från tunga lastbilar, industri och sjöfart vilket ytterligare motiverar demonstration av biogasproduktion från halm och ligninbaserade substrat.

Det här projektet är en genomförbarhetsstudie som ska klarlägga och motivera demonstration av rötning av halm, vägmarksgräs och vass utifrån energi- och klimatperspektiv.

t

Anders Hjort

IVL Svensk Miljöinstitutet

e-mail icon

anders.hjort@ivl.se

Projektinformation

Deltagare

IVL
Högskolan i Halmstad
Södra Hallands Kraft
Biofrigas Sweden AB
Perstorp Holding AB
Volvo Technology AB

Tidplan

December 2023 - mars 2025

Total projektkostnad

1 615 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01056