Gråal som en potential för ökad energiinriktad produktion i Sverige – utvärdering av avkommeförsök och omställning till långsiktiga produktions- och skötselförsök

Snabbväxande lövträd har lyfts fram som ett viktigt bidrag till en ökad biomassaproduktion. Gråalen kan vara ett härdigt alternativ för odling i mellersta och norra Sverige. Egenskaper som kännetecknar trädslaget är en snabb tillväxt, förmåga att fixera kväve och en låg begärlighet hos viltet.

Under 2012 initierades ett projekt för att ta fram ett lämpligt odlingsmaterial för gråal genom att samla frön från utvalda plusträd. Avkommeförsök planterades våren 2015 inom åtta lokaler, från Småland till Västerbotten.

Syftet med detta projekt är att göra en slutlig utvärdering av avkommeförsöken och att säkra försökets framtid. Familjerna med högst förädlingsvärde kommer att ympas och arkiveras i fältarkiv för framtida förädlingssatsningar. Därefter anläggs långsiktiga skötselförsök för uppföljning av produktion och som underlag för utformningen av skötselmodeller.

Om trädslaget visar god potential kan stora arealer bli intressanta för odling och därmed bidra till klimatomställningen.

t

Nils Fahlvik

Skogforsk

e-mail icon

nils.fahlvik@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk

Tidplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

1 332 843 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00533