Maximera biogasproduktionen med efterbehandlingstillämpningar

Anaerob rötning är en hållbar process som kombinerar avfallshantering, återvinning av näringsämnen och produktion av ren energi. En betydande del av råvarans energipotential förblir dock outnyttjad i rötresterna, vilket resulterar i suboptimal metanåtervinning och övergripande processeffektivitet.

Detta projekt föreslår att utvärdera effekten av efterbehandlingar på rötade material från olika råvaror, såväl som deras kostnadseffektivitet, genom en systematisk översikt och metaanalys. Resultaten kommer att ge värdefulla insikter för forskare, vilket gör det möjligt för dem att optimera forskning efter behandling. Dessutom kommer industrins intressenter, inklusive utrustningstillverkare och teknikutvecklare, att kunna tillämpa projektets resultat för att utveckla mer effektiva och kommersiellt gångbara lösningar.

Alex Enrich Prast

Linköpings universitet

e-mail icon

alex.enrich.prast@liu.se

Projektinformation

Deltagare

Linköpings universitet

Tidplan

Oktober 2023 - december 2024

Total projektkostnad

1 313 400 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00827