Standardisering av flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel

​Standardisering av flytande och gasformiga bränslen gör handel och användning enklare och bidrar till en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning. På den europeiska marknaden, med många leverantörer och köpare, är det viktigt att skapa ordning och reda kring olika bränslen och dess egenskaper, med fastlagda specifikationer och standarder.

Projektet omfattar området standardisering av specifikationer, provningsmetoder och provtagning av flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel. Arbetet omfattar standardisering av alla produkter som är avsedda för flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel, oavsett deras ursprung.

Arbetet i projektet delas upp inom Svenska institutet för standarder, SIS, mellan fyra tekniska kommittéer och en styrgrupp. Huvuddelen av arbetet är europeisk (CEN) och internationell (ISO) standardisering. Viss del av standardiseringen bygger på mandat från EU.

I projektet ingår även utveckling av nationella svenska standarder för specifikationer och provningsmetoder som inte ingår i CEN- eller ISO-arbetet​.

t

Annika Koningen

Svenska institutet för standarder, SIS

e-mail icon

annika.koningen@sis.se

Projektinformation

Deltagare

Svenska institutet för standarder, SIS

Tidplan

Juni 2022 - maj 2025

Total projektkostnad

3 108 840 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00296