Biobaserad värmeöverföringsvätska

Biobase Sweden AB är ett svenskt start up-företag som sedan 2019 utvecklar helt nya typer av patenterbara, biobaserade kemikalier. Kemikalierna kan ersätta fossilbaserade produkter med stor negativ klimatpåverkan som används inom många industrier.

I detta projekt genomför företaget, tillsammans med RISE, en tekno-ekonomisk analys för att fastställa att bolagets teknik kan omsättas till en ny produkt med betydande miljövinster – Ett grönt alternativ till glykol. Behovet av värmeöverföringsvätskor (Heat Transfer Fluids, HTF) finns över hela världen, inte minst inom processindustri, energisystem och fordon. De dominerande konkurrerande lösningarna baseras på mineralolja, syntetiska vätskor och glykoler som alla har en betydande negativ effekt på miljön.

Per Wiklund

Biobase Sweden AB

e-mail icon

per@bioba.se

phone icon

t

Projektinformation

Deltagare

Biobase Sweden AB
RISE Research Institutes of Sweden

Tidplan

Augusti 2022 - juli 2023

Total projektkostnad

1 400 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00597