Utvärdering av industriell symbios mellan vattenbruk och vätgasanläggning i Alby

I den nya industriparken Alby i Ånge kommun planerar Big Akwa att bygga en storskalig landbaserad fiskodling som ska drivas i symbios med den vätgasfabrik, baserad på lokalt producerad grön el, som brittiska RES planerar bygga. Driftstart för båda anläggningarna planeras till 2026.

Projektet baseras på en unik industriell symbios som utnyttjar restströmmar (syrgas och värme) från produktionen av vätgas, för att på så sätt minska fiskodlingens elförbrukning med 15-20 GWh/år när den är fullt utbyggd. Det innebär en halvering av elförbrukningen.

Projektets övergripande mål är att ta fram ett beslutsunderlag avseende den planerade investeringen i fiskodlingen. Arbetet genomförs i fyra arbetspaket; Konceptutvärdering, marknadsanalys, policyanalys och kommunikation.

Projektet är ett samarbetet mellan Big Akwa, RES, Ånge kommun och ett antal expertkonsulter.


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

Elena Petukhovskaya

BIG Akwa AB

e-mail icon

elena@bigakwa.com

Projektinformation

Deltagare

BIG Akwa AB
RES (Renewable Energy Systems Ltd)
Ånge kommun

Tidplan

September 2022 - 31 augusti 2023

Total projektkostnad

1 301 950 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00599