Ligninbaserade batterier

Projektet syftar till att utveckla nya naturliga, vattenbaserade organiska redoxlösningar baserade på lignin, som elektrolyter i ett flödesbatteri. Dessa har potential att drastiskt minska kostnaden för energilager för stationära tillämpningar i jämförelse med t.ex. motsvarande flödesbatterier baserade på vanadin eller Li-jonbatterier.

I projektet kommer biprodukten lignin från massa- och papperstillverkning att modifieras genom att använda en ny metod för depolymerisering av lignin, som utvecklats vid kemiteknik på Lunds universitet. Lösningarna kommer sedan att karakteriseras elektrokemiskt i flödesbatteri vid kemiteknik på Kungliga tekniska högskolan.

Inom ramen för projektet kommer först den oxidativa depolymeriseringen att optimeras för att generera lämpliga ligninfragment både som de är efter depolymerisering och efter ytterligare modifiering. För batterierna kommer egenskaper som cellresistans, kapacitetsbevarande och coulombic efficiency. 

Christian Hulteberg

Lunds universitet

Projektinformation

Deltagare

Lunds universitet
Kungliga tekniska högskolan
Miscancell

Tidplan

Januari 2022 – december 2024

Total projektkostnad

7 467 119 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00137