Bioraffinering av skogsrester för produktion av fossilfria flygbränslen via en tvåstegsprocess – Förbättra processens aromatiska selektivitet

Projektet fokuserar på utveckling av en ny tvåstegsprocess för att producera fossilfria jetbränslen från skogsrester. Detta skulle ge ett sätt att komplettera fossilfria jetbränslen med aromater från ytterligare förnybara råvaror. Det aromatiska innehållet i flygbränslen är avgörande för att uppfylla de specifikationer som krävs för säker prestanda och nuvarande industriella processer för förnybara bränslen saknar ett direkt sätt att producera aromater.

Specifikt kommer projektet att fokusera på att utveckla en ny strategi som involverar sekvensering av driftsförhållanden och katalysatorformuleringar för att öka produktionen av aromater i biooljan från skogsrester.

För en framtida uppskalning är processekonomin avgörande och detta kommer att beaktas när processen utvecklas. Dessutom ska alla kolatomer utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Processen ska främst producera jetbränsle, men även en del fasta rester kommer att bildas, som skulle kunna användas som biokol i gödningsmedel.

t

Louise Olsson

Chalmers

e-mail icon

louise.olsson@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers

Tidplan

April 2024 - december 2026

Total projektkostnad

4 320 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01506