Potentialen hos ett biobaserat “betongbläck” för hållbar 3D-utskrift: granskning och perspektiv

I den svenska regeringens klimathandlingsplan för 2019 understryks behovet av att skapa en gemensam förståelse för övergången till bioekonomi och kunskap om efterfrågan på olika typer av biomassa.

Projektet föreslår en omfattande analys av en biobaserad lösning på den miljöbelastning som skapas av byggsektorn. Potentialen i att ersätta traditionella betongingredienser med biobaserade material, till exempel biobindemedel och biotillsatser, studeras för tillämpning i energieffektiv 3D-utskriftsteknik.

En systematisk genomgång, kombinerad med metaanalys och livscykelanalys, föreslås för att identifiera forskningsluckor och framtida utvecklingsvägar. För att redovisa utvecklingen av den nationella bioekonomin genomförs en undersökning bland olika intressenter.

På lång sikt kan den kunskap som samlas inom projektet underlätta skapandet av nya biobaserade värdekedjor, bidra till energi- och klimatmålen och uppfylla EU:s bioekonomistrategis mål 3, 4 och 5:

  • Minska beroendet av icke-förnybara resurser
  • Begränsa och göra anpassningar till klimatförändringar
  • Stärka den europeiska konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen
t

Magdalena Rajczakowska

Luleå tekniska universitet (LTU)

e-mail icon

magdalena.rajczakowska@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

LTU

Tidplan

Januari - december 2024

Total projektkostnad

911 637 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00839