Substitution av fossilt kol med lignin i ugnselektroder för metallurgisk industri

Den metallurgiska industrin använder i dag stora mängder fossilbaserat kol. Tillverkning av anoder och katoder för aluminiumindustrin är den största konsumenten av petroleumkoks och den näst största konsumenten är stålindustrin. Den metallurgiska industrin är därför utsatt för högt tryck att ersätta fossilbaserade kol med biobaserade kol.

En möjlig källa till biobaserat kol är lignin som kan tas ut i massabruket genom LignoBoost-processen. Det aktuella projektet samlar två av Sveriges största industrier till ett möjligt samarbete. Som ett resultat av detta samarbete kommer nya strategier att kunna utformas för att ersätta en del fossilt kol med lignin i grafitelektroder.

I det aktuella projektet kommer lignin att användas som utgångspunkt som sedan modifieras för att bättre passa den nya applikationen.

t

Peter Rättö

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

peter.ratto@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Södra
Valmet
Elkem Carbon Solutions

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

10 737 449 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01053