Bioflex – biobaserade energibärares bidrag till ett flexibelt energisystem

Bioflex syftar till att öka flexibiliteten, redundansen och robustheten i energisystemet genom att integrera biologiskt producerade energibärare (biovätgas/biogas) med elektrolytisk vätgas. Genom att kombinera två energibärare ämnar projektet undersöka möjliga synergieffekter mellan de olika produktionsvägarna.

Kombinationen av energibärarna förväntas generera tre huvudsakliga effekter: effektivare resursutnyttjande, ökad andel biobaserad energi och ökad flexibilitet i lokala energisystem.

Läs mer om projektet här.

Erika Lönntoft

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

erika.lonntoft@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden
Indienz
Kraftringen Energi
Eslövs kommun
Lunds universitet

Tidplan

Januari 2022 - november 2024

Total projektkostnad

4 853 183 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00130