Bioflex – biobaserade energibärares bidrag till ett flexibelt energisystem

Bioflex syftar till att öka flexibiliteten, redundansen och robustheten i energisystemet genom att integrera biologiskt producerade energibärare (biovätgas/biogas) med elektrolytisk vätgas. Genom att kombinera två energibärare ämnar projektet undersöka möjliga synergieffekter mellan de olika produktionsvägarna. Kombinationen av energibärarna förväntas generera 3 huvudsakliga effekter: effektivare resursutnyttjande, ökad andel biobaserad energi och ökad flexibilitet i lokala energisystem. 

Kristina Broberg

RISE Research Institutes of Sweden

Projektinformation

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden
Indienz
Kraftringen Energi
Eslövs kommun
Lunds Universitet

Tidplan

Januari 2022 - juni 2024

Total projektkostnad

4 853 183 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00130