Framställning, struktur och tillämpning av bio-bindemedel för elektroder och eldfasta material inom metallurgisk processindustri

Kol är ett kritiskt material i många metallurgiska industrisektorer, och inte bara som ett reduktionsmedel. Kolets unika kemiska och strukturella mångsidighet samt termofysiska egenskaper gör det i princip oersättligt i ugnselektroder och kolinnehållande eldfasta material. Det finns alltså en betydande drivkraft för att hitta kolkomponenter av biologiskt ursprung för ersättning av fossila kol material som för närvarande används i dessa kolförnödenheter.

Detta projekt syftar till att vidareutveckla tekniskt genomförbara biobaserade kolbindemedel för användning vid tillverkning av kolelektroder, stampemasser och kolhaltiga oxideldfasta material som är så kritiska för stål-, aluminium- och icke-järnmetallindustrin.

Jesse White

KTH Kungliga tekniska högskolan

e-mail icon

jfwhite@kth.se

Projektinformation

Deltagare

KTH
Elkem Carbon Solutions
Intocast

Tidplan

November 2022 - oktober 2025

Total projektkostnad

5 806 582 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00579