Framställning, struktur och tillämpning av bio-bindemedel för elektroder och eldfasta material inom metallurgisk processindustri

Kol är ett kritiskt material i många metallurgiska industrisektorer, inte bara som ett reduktionsmedel. Kolets unika kemiska och strukturella mångsidighet samt termofysiska egenskaper gör det i princip oersättligt i ugnselektroder och kolinnehållande eldfasta material. Det finns alltså en betydande drivkraft för att hitta kolkomponenter av biologiskt ursprung för ersättning av de fossila kolmaterial som för närvarande används.

Detta projekt syftar till att vidareutveckla tekniskt genomförbara biobaserade kolbindemedel för användning vid tillverkning av kolelektroder, stampmassor och kolhaltiga oxideldfasta material som är kritiska för stål-, aluminium- och icke-järnmetallindustrin.

Jesse White

KTH Kungliga tekniska högskolan

e-mail icon

jfwhite@kth.se

Projektinformation

Deltagare

KTH
Elkem Carbon Solutions
Intocast

Tidplan

November 2022 - oktober 2025

Total projektkostnad

5 806 582 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00579