Biogas- och biogödselproduktion i Mellanbygden i Västerbotten

I den här förstudien utvecklades en affärs- och genomförandemodell som är grunden i ett framtida kommersiellt projekt vars syfte är att tillvarata den energi som finns i lantbruksgödsel och som annars släpps ut i form av växthusgasen metan.

Energin kommer att förädlas till förnybart bränsle (flytande biogas, LBG) för vägtransport och sjöfart. Gödslet kommer efter förädlingen att återföras till lantbruket som ett certifierat biogödsel, vilket kan medföra att lantbruken behöver mindre mängd konstgödsel. Även den bio-CO2 som är en restström från förädlingen skall omhändertas och återföras till livsmedelsindustrin.

I projektet bidrog ett större antal lantbruk med gödsel och livsmedelsindustrin bidrog med substrat som kommer ur sina restströmmar.

Förstudien utvärderade och analyserade starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt vilka resurser som krävs för genomförandet av det kommersiella projektet.

Morgan Larsson

ECON AB

e-mail icon

morgan.larsson@e-con.se

Projektinformation

Deltagare

ECON AB

Tidplan

Mars 2023 - februari 2024

Total projektkostnad

1 625 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-01341