Biogas- och biogödselproduktion i Mellanbygden i Västerbotten

Detta är en förstudie för att utveckla en affärs- och genomförandemodell som är grunden i ett framtida kommersiellt projekt vars syfte är att tillvarata den energi som finns i lantbruksgödsel och som annars släpps ut i form av växthusgasen metan.

Energin kommer att förädlas till förnybart bränsle (flytande biogas, LBG) för vägtransport och sjöfart. Gödslet kommer efter förädlingen att återföras till lantbruket som ett certifierat biogödsel, vilket kan medföra att lantbruken behöver mindre mängd konstgödsel. Även den bio-CO2 som är en restström från förädlingen skall omhändertas och återföras till livsmedelsindustrin.

I projektet ska ett större antal lantbruk bidra med gödsel. Livsmedelsindustrin kommer att bidra med substrat som kommer ur deras restströmmar.

Förstudien kommer att utvärdera och analysera starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt vilka resurser som krävs för genomförandet av det kommersiella projektet.

Morgan Larsson

ECON AB

e-mail icon

morgan.larsson@e-con.se

Projektinformation

Deltagare

ECON AB

Tidplan

Mars 2023 - februari 2024

Total projektkostnad

1 625 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-01341