Biokraft 2023

Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av fossila bränslen hotar tryggheten i energiförsörjningen, orsakar klimatförändringar och är dyrt. Den kraftiga tillväxten av intermittenta förnybara energikällor kan effektivt kompletteras med den nya BTC-tekniken (Biomass-fired Top Cycle), vilken flexibelt och robust kan utnyttja hållbar och lokalt framställd biomassa med en elverkningsgrad på upp till 50%.

Detta projekt fortsätter utvecklingen av den nya BTC-tekniken. Projektet ska genom experiment särskilt karakterisera och validera nyckelegenskaper hos förbrännings- och förgasningstekniken för robust och flexibel drift med bränslen av låg kvalitet. Därigenom ska projektet minska risken och förbättra prestandan inför marknadsintroduktionen. Vidare kommer två förstudier för demoanläggningar att göras med Sveriges (skogsavfall och returträ) och Storbritanniens (energigrödor) största biokraftaktörer.

t

Michael Bartlett

Phoenix Biopower

e-mail icon

michael.bartlett@phoenixbiopower.com

Projektinformation

Deltagare

Phoenix Biopower
Drax Power Station Ltd.
Stockholm Exergi AB
RISE Research Institutes of Sweden

Tidplan

November 2022 - december 2024

Total projektkostnad

17 397 755 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00586