Biokraft 2023

Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av fossila bränslen hotar tryggheten i energiförsörjningen, orsakar klimatförändringar och är dyr. Den kraftiga tillväxten av intermittenta förnybara energikällor kan effektivt kompletteras med den nya BTC-tekniken (Biomass-fired Top Cycle), vilken flexibelt och robust kan utnyttja hållbar och lokalt framställd biomassa med en elverkningsgrad på upp till 50%.

Detta projekt fortsätter utvecklingen av den nya BTC-tekniken. Projektet ska genom experiment särskilt karakterisera och validera nyckelegenskaper hos förbrännings- och förgasningstekniken för robust och flexibel drift med bränslen av låg kvalitet. Därigenom ska projektet minska risken och förbättra prestandan inför marknadsintroduktionen. Vidare kommer två förstudier för demo-anläggningar att göras med Sveriges (skogsavfall och returträ) och Storbritanniens (energigrödor) största biokraftaktörer.

Michael Bartlett

Phoenix Biopower

e-mail icon

michael.bartlett@phoenixbiopower.com

phone icon

Projektinformation

Deltagare

Phoenix Biopower
Drax Power Station Ltd.
Stockholm Exergi AB
RISE Research Institutes of Sweden

Tidplan

November 2022 - mars 2024

Total projektkostnad

17 397 755 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00586