FOUNDATIONS

Ny teknik utlovar högre utbyte från hållbar och lokalt framställd biomassa

Phoenix Biopowers BTC-teknik, Biomass-fired Top Cycle, möjliggör att på ett flexibelt och robust sätt utnyttja hållbar och lokalt framställd biomassa med en elverkningsgrad på upp till 50%. I detta projekt har företaget kunnat leverera flera betydande resultat för att lägga grunden för kommersialisering och marknadsinträde för tekniken.


Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av fossila bränslen hotar tryggheten i energiförsörjningen, orsakar klimatförändringar och är dyrt.

Den kraftiga tillväxten av intermittenta förnybara energikällor kan effektivt kompletteras med den nya BTC-tekniken (Biomass-fired Top Cycle), som på ett flexibelt och robust sätt kan utnyttja hållbar och lokalt framställd biomassa med en elverkningsgrad på upp till 50%.

BTC-Tekniken utvecklas av Phoenix Biopower, som inom ramen för detta projekt kunnat leverera flera betydande resultat för att lägga grunden för kommersialisering och möjliggöra marknadsinträde för tekniken. I synnerhet har en första standard 10 MW BTC-produkt definierats och alla tekniska koncept identifierats med en gasturbintillverkare. Vidare har affärsplanen och den kommersiella färdplanen uppdaterats, inklusive en demoanläggning. Slutligen gjordes en förstudie av demonstrationsanläggningen och en skiss för Energimyndighetens program Pilot och demonstration utvecklades.

Phoenix Biopower samarbetar med flera framstående aktörer på området för att utveckla förbränning, förgasning och anläggningsteknologi. En av dessa är KTH och i den gamla värme- och kraftcentralen på campus i Stockholm ligger Phoenix Biopowers minikraftverk.


I en artikel från KTH beskrivs provanläggningen och Phoenix Biopowers framtidsplaner för BTC-tekniken.


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

t

Michael Bartlett

Phoenix Biopower AB

e-mail icon

michael.bartlett@phoenixbiopower.com

Projektinformation

Projektkategori

Affärsidé

Deltagare

Phoenix Biopower AB

Tidplan

September 2022 – februari 2023

Total projektkostnad

1 302 875 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00600