FOUNDATIONS

Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av fossila bränslen hotar tryggheten i energiförsörjningen, orsakar klimatförändringar och är dyr.

Den kraftiga tillväxten av intermittenta förnybara energikällor kan effektivt kompletteras med BTC-tekniken (Biomass-fired Top Cycle), vilken flexibelt och robust kan utnyttja hållbar och lokalt framställd biomassa med en elverkningsgrad på upp till 50%.

Projektet FOUNDATIONS ska, genom att lägga grunden för kommersialisering, möjliggöra den nya BTC-tekniken. I synnerhet ska den första standardprodukten av BTC definieras med tillhörande leverantör av gasturbiner. Vidare ska affärsplanen och den kommersiella färdplanen uppdateras, inklusive en demoanläggning, baserad på en standardiserad BTC-produkt, resultat från andra projekt, samt marknadsförändringar under de senaste åren. Slutligen kommer grunden utvecklas för en BTC-pilotanläggning såväl som partnerskapsstrukturen för en ansökan till Pilot & Demoprogrammet 2023.

Michael Bartlett

Phoenix Biopower AB

e-mail icon

michael.bartlett@phoenixbiopower.com

phone icon

Projektinformation

Deltagare

Phoenix Biopower AB

Tidplan

September 2022 – februari 2023

Total projektkostnad

1 302 875 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00600