Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (NORRFLYG)

I den gröna omställningen, speciellt i norra Sverige, efterfrågar industrin arbetskraft, specialister och kvalificerad utrustning från allt större omland. Omställningen kräver bostadsbyggande men även nya kommunikations- och transportmöjligheter. Järnvägar är energieffektiva men tar liksom bostadsbyggande lång tid att etablera. Flyglinjer kan startas snabbare och är flexibla. Flygplatser finns och ett fossilfritt flyg skulle kunna ge stöd för den gröna omställningens behov av breddade transportmöjligheter.

Men i Sverige är flyg inte, som till exempel i Norge, en del av den regionala kollektivtrafiken. När ett fossilfritt flyg blir tekniskt tillgängligt hindrar institutionella brister och regleringar flyget att ta en viktig roll för lokal och regional kommunikation.

Vi visar hur dessa brister kan åtgärdas, vi modellerar och identifierar ett regionalt energieffektivt nätverk för flyg som kan bredda utbudet av kollektivtrafik i norra Sverige till stöd för den gröna omställningen.

Jonas Westin

Umeå universitet

e-mail icon

jonas.westin@umu.se

Projektinformation

Deltagare

Umeå universitet
VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Tidplan

April 2024 - mars 2026

Total projektkostnad

3 618 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01429