Validering av biokols stabilitet – mot en ny kunskaps- och trovärdighetsnivå

Biokol från biomassa har stor potential att bidra till negativa växthusgasutsläpp i form av en långsiktigt stabil kolsänka i mark. Ett stort hinder för biokolmarknadens utveckling är den begränsade kunskapen om olika biokols stabilitet, det vill säga deras kolsänkepotential, över längre tid.

I det här projektet stärks kunskapsbasen genom fältförsök, inkubationsförsök och ny analys av befintliga forskningsdata.

Projektet kommer att involvera svenska och internationella biokolsaktörer och utveckla riktlinjer för beräkning av stabiliteten utifrån kolets ursprung, egenskaper och användning. Eftersom biokols stabilitet är en fråga för långsiktig forskning så etableras i projektet fältförsök som avses bli långliggande, och ett öppet webbaserat verktyg för inmatning och analys av framtida forskningsdata.

Projektet kan få stor betydelse för att etablera negativa utsläpp från biokol-bioenergisystem på såväl frivilligmarknaden som i klimatpolitiken.

Läs artikeln Nu ska effekterna av biokol utforskas i svenska jordbruksmarker hos SLU.

Här kan du ta del av en engelsk sammanfattning av kunskapsläget: On The Durability Of Biochar Carbon Storage.

t

Cecilia Sundberg

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

cecilia.sundberg@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU

Tidplan

Januari 2022 - december 2025

Total projektkostnad

5 683 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00117