ECO-FORCE FUELS: EKO-effektivt bioraffinaderi för konkurrenskraftig produktion av gröna förnybara marina drivmedel

ECO-FORCE FUELS ska producera marina biobränslen med låga utsläpp genom fullständig omvandling av skogsrester. En kontinuerlig organosolvprocess kommer att separera cellulosa och hemicellulosa från lignin. Mikrobiella lipider produceras från cellulosa- och hemicellulosahydrolysat via fermentering medan hydrotermisk förvätskning av lignin ger en bioolja som fraktioneras till lätt och tung olja.

I det tidigare GOLdJETFUEL-projektet uppgraderades den lätta fraktionen framgångsrikt till syrefria aromater för användning som flygbränsle. I projektet ECO-FORCE FUELS uppgraderas den tunga oljefraktionen och biolipider till bunkerbränsle och den lätta fraktionen till kemikalier.

Den svavelfria marina bioråoljan kommer att uppfylla befintliga bränslestandarder och strikta utsläppsbestämmelser, med förbättrade bränsleeffektivitetskrav för framtida fartyg. En blandning av lipider och tung bioolja med konventionell petroleumbaserad olja kommer att resultera i ett prisvärt och förnybart marint bränsle.

t

Pavlos Christakopoulos

Luleå tekniska universitet (LTU)

e-mail icon

paul.christakopoulos@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

LTU
BASF SE
Lunds universitet
RISE Research Institutes of Sweden AB
RISE Processum AB
Scandinaos AB
Hulteberg Chemistry & Engineering AB

Tidplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

10 914 999 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00537