Kreativ uppbyggnad av defossiliserade värdekedjor – CROSS

Dekarbonisering av samhället innebär skapandet av nya produktionsvägar och värdekedjor. Det sker genom en radikal omställning till förnybart kol genom att utnyttja alla tillgängliga inhemska biomassaresurser/rester.

Att tillverka av alkoholer från biomassa erbjuder ett överflöd av lösningar för produktion av industriellt viktiga kemikalier (IIC) och energibärare genom att utnyttja en gemensam infrastruktur.

Målet med detta projekt är att utveckla ett bioalkoholraffinaderi med gemensamma produktionslinjer för IIC och energibärare, vilket innebär stordriftsfördelar och en holistisk lösning för ett fossilfritt Sverige. Fokus blir att avlägsna flaskhalsar för tillverkning av C4+produkter och att utnyttja biprodukter från etanolproduktion. Det långsiktiga målet är att designa ett modulärt bioraffinaderi som innebär en CO2-besparing på mellan 70 och 75 ktpa.

Projektet blir en språngbräda för nästa generations bioraffinaderier, som kommer att möjliggöra hållbara lösningar och skapande av nya värdekedjor.

t

Efthymios Kantarelis

KTH

e-mail icon

ekan@kth.se

Projektinformation

Deltagare

KTH
Lunds universitet
Perstorp AB
Bona Sweden AB
Lantmännen

Tidplan

November 2022 - december 2025

Total projektkostnad

9 384 704 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00538