Utveckling av biohållbart bindemedel för batterielektrodtillverkning

Bindemedel av polyvinylidenfluorid (PVDF) utgör cirka 2-3 procent av elektrodens massa i ett litiumjonbatteri (Lithium Ion Battery, LIB) och är avgörande för batteriets integritet, säkerhet och prestanda. Med den Europeiska kemikaliemyndighetens kommande förbud mot PVDF och andra polyfluoralkylämnen (PFAS) år 2030, står den svenska batteriindustrin inför ett trängande behov av fluorfria alternativ.

I samarbete med Northvolt utvecklas inom det här projektet två nya biobaserade bindemedelskemikalier i syfte att ersätta PVDF. Den första är baserad på mono-itakoniska estrar som härrör från citronsyra, den andra involverar biologiskt härledd elastan, en form av segmenterad polyuretan som kan framställas på ett hållbart sätt av majsstärkelse. Båda kemikalierna visar lovande prestandaförbättringar jämfört med PVDF, med stor potential för modifiering och bättre prestanda.

Målet med projektet är att fullt ut utveckla dessa hållbara bindemedelsalternativ, ta itu med akuta miljöproblem och anpassa sig till kommande regeländringar.

t

Jinhua Sun

Chalmers

e-mail icon

jinhua@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Northvolt

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

6 595 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01041