Kol- och klimateffektiv användning av biogent avfall för cirkulära kemikalier

I Sverige förbränns årligen ca 7 miljoner ton avfall för energiåtervinning. Mer än 60% av kolet tillgängligt i det avfallet är av biologiskt ursprung. Samtidigt förväntas efterfrågan på hållbart kol att öka när samhället ställer om för att minska klimatpåverkan.

I det här projektet utvärderas möjligheterna för att nyttja avfall för produktion av plattformskemikalier. I dag är det huvudsakliga alternativet för att minska klimatpåverkan från avfallshantering (BE)CCS. Beroende på typ av slutprodukt och bakgrundssystem kan dock nyttjande av kolet i avfallet för att producera plattformskemikalier vara ett bättre alternativ. För att identifiera det bättre alternativet under olika scenarier måste ett holistiskt perspektiv tillämpas.

I den här studien utvärderas klimat-, kostnads- och policyperspektivet av produktion av plattformskemikalier från avfall via förgasning eller avfallsförbränning kombinerat med (BE)CCU. Resultaten kommer att vara av nytta för både företag och myndigheter.

t

Sima Ajdari

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

sima.ajdari@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE

Tidplan

Januari - december 2024

Total projektkostnad

1 373 969 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00840