Hållbar produktion av aromatiska föreningar och grön vätgas från lignin

Aromatiska föreningar framställs via flerstegsprocesser från fossilbaserade råvaror och 96 procent av dagens vätgas produceras från fossila bränslen. Att producera grön vätgas är dyrt på grund av ett högt energibehov och dyra material i produktionsfasen. Energi- och kostnadseffektiva processer med låg klimat och miljöpåverkan är därför nödvändiga för ett hållbart samhälle.

Detta projekt har som mål att utveckla ett nytt koncept för samtidig produktion av aromatiska föreningar och vätgas från lignin, med fokus på den begränsande anodsidan. Genereringen av reaktiva syreradikaler i kombination med in-situ omvandling av lignin leder till en produktion av högvärdiga kemikalier med ett minskat energibehov, en förbättrad processeffektivitet och en förenklad processkonfiguration.

Maskininlärning används för att adressera ligninets komplexitet och för att skapa en effektiv strategi. Jämfört med det processer som används idag är förväntningen att energibehovet för det nya konceptet ska minska med 50 procent.

Xiaoyan Ji

Luleå tekniska universitet (LTU)

e-mail icon

xiaoyan.ji@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

LTU
Umeå universitet

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

5 600 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01031