Paulownia – En ny möjlighet till energi- och klimatomställningen i Sverige

Paulownia är en lövträdsart med en exceptionell tillväxt och koldioxidupptagningsförmåga som framgångsrikt odlas i flera EU-länder med klimatzoner som liknar Sveriges, till exempel Tyskland och Polen. Flera aktörer har utvecklat köldtåliga sorter av Paulownia som har cirka tre gånger så hög biomassatillväxt som Salix och cirka tio gånger så hög biomassatillväxt som gran per yt- och tidsenhet.

Denna art odlas inte i Sverige idag men återfinns som solitärer i trädgårdar och parker i södra Sverige. Detta skapar nya möjligheter för kostnads- och yteffektiv produktion av biomassa, som kan användas för substitution av fossila bränslen och bidra till en ökad försörjningstrygghet av biobaserad energi i Sverige.

Vi vill inom ramen för en förstudie undersöka vad som krävs för att lyckas med att odla Paulownia kommersiellt i samverkan med större och mindre markägare i Sverige.

Jarmo Spiik

Klimatskoga i Sverige AB

e-mail icon

jarmo@klimatskoga.se

phone icon

Projektinformation

Deltagare

Klimatskoga i Sverige AB
2050 Consulting AB

Tidplan

September - november 2022

Total projektkostnad

587 500 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00604